Semmelweis Üniversitesi

Semmelweis Üniversitesi 2019-06-08T12:39:11+00:00

Semmelweis  Üniversitesi

Semmelweis Üniversitesi Tıp Bilimleri Üniversitesi 230 Yılı aşkın eğitim tecrübesiyle Dünya çapında çok önemli başarılara imza atmış köklü bir eğitim kurumudur. Semmelweis Üniversitesi bünyesinde Tıp Bilimleri Üniversitesi, Beden Eğitimi Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Kolejini barındırır. Üniversite adını 1855-1865 yılları arasında Tıp Fakültesine profesörlük yapmış bilim insani Ignác Semmelweis den alır. Prof.Semmelweis günümüzde sterilizasyon olarak bildiğimiz kuramı ve ameliyatlara girmeden el yıkamanın önemini anlayan ilk insandır .Ayrıca Prof.Semmelweis zararlı mikroorganizmaların varlığınıda keşfeden ilk bilim insanıdır. Semmelweis Üniversitesi Budapeşte genelinde pek çok kampusü olan bir üniversitedir. Tıp Fakültesi,Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi Budapeşte’nin Pest tarafının büyük bir kısmını kaplar. Beden Eğitimi Fakültesi ve Uluslararası Olimpik Komitesinin resmi eğitim merkezi Tuna nehrinin karşı tarafında yer almaktadır.

Başvuru Yap

Tıp Fakültesi

Semmelweis Üniversitesi Tıp Fakültesinin üçte birini uluslar arası öğrenciler oluşturmaktadır. Avrupada önemli bir yere sahip saygın ve köklü bir fakültedir.Başkent Budapeştede bulunması yoğun bir metropolde eğitim görmek isteyen öğrenciler için en doğru adrestir. Tıp Doktorluğu derecesi; ilk 2 yıl temel tıp eğitimi, 3 yıl klinik çalışmalar ve 1 yıl dönüşümlü stajlar olmak üzere 12 dönemlik,6000 saatlik bir eğitim programını kapsamaktadır.
Programa katılmak isteyen adayların Biyoloji, Kimya ve İngilizce konularında yazılı ve sözlü sınavı geçmeleri gerekmektedir. Sınavda başarılı olamayan öğrenciler Üniversite’nin anlaşmalı olduğu tıp hazırlık kolejlerine veya kontenjanlarına bağlı olarak kendi bünyesinde kurmuş olduğu hazırlık programlarına yönlendirirler. Hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Dünya’nın en saygın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Budapeşte Semmelweis Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerine devam edebilirler.

Başvuru Yap

Diş Hekimliği Fakültesi

Semmelweis Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilk olarak 1955 yılında kurulmuştur.Ağız ve Yüz Cerrahisi,Protetik Diş Tedavisi,Konservatif Diş Hekimliği,Pedodonti-Ortodonti ve Periodontoloji ve Ağız Biyolojisi olmak üzere beş klinik bölümden oluşmaktadır.Nisan 2007 de hasta bakımı ve diş hekimliği eğitimi için mükemmel bir altyapıya sahip 11,000 metrekarelik Diş Eğitim Merkezi kuruldu.En son teknoloji ile düzenlenen 25 yatak kapasiteli merkez 170 adet diş istasyonu,baş ve boyun cerrahisi için düzenlemiş ameliyathaneleri ile lisans ve yüksek lisans eğitimi almak isteyen uluslar arası öğrenciler için en doğru adres.

Programa katılmak isteyen adayların Biyoloji, Kimya ve İngilizce konularında yazılı ve sözlü sınavı geçmeleri gerekmektedir.Sınavda başarılı olamayan öğrenciler Üniversite’nin anlaşmalı olduğu tıp hazırlık kolejlerine veya kontenjanlarına bağlı olarak kendi bünyesinde kurmuş olduğu hazırlık programlarına yönlendirirler. Hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Dünya’nın en saygın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Budapeşte Semmelweis Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitimlerine devam edebilirler.Semmelweis Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yılda programlarına yalnızca 50 uluslararası öğrenci kabul etmektedir.

Başvuru Yap

Eczacılık Fakültesi

Semmelweis Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin temelleri 1771 yılına dayanmasına rağmen Fakülte, Semmelweis Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adı altında 1955 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır.Eğitim süresi 5 yıl olan fakültenin ilk 2 yılı temel tıp bilimleri ile benzerlik göstermekte diğer 3 yıl ise eczacılığa dair konular içermektedir. 5 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere doktor ünvanı verilir.
Programa katılmak isteyen adayların Biyoloji, Kimya ve İngilizce konularında yazılı ve sözlü sınavı geçmeleri gerekmektedir.Sınavda başarılı olamayan öğrenciler Üniversite’nin anlaşmalı olduğu tıp hazırlık kolejlerine veya kontenjanlarına bağlı olarak kendi bünyesinde kurmuş olduğu hazırlık programlarına yönlendirirler. Hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Dünya’nın en saygın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Budapeşte Semmelweis Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde eğitimlerine devam edebilirler.

Başvuru Yap

Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Fakültesi

Beden eğitimi ve Antrenörlük programı dünyanın her tarafından gelen gençlere Beden Eğitimi Öğretmenliği yada Antrenörlük eğitimi sunmaktadır.Bu program 3 yıllık eğitim sürecini kapsar, Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler 2 yıllık eğitim yaparak master yapmak olanaklarına sahiptirler.Öğrenciler doğal,sosyal,spor bilimleri,farklı sporların teknik- taktik özeliklerini ve onların teorik uygun arka planlarıyla eğitim metotlarını öğrenirler.Giriş sınavları teorik kısımdan ve spor hareketlerinden oluşmaktadır. İkinci kısım olan spor hareketleri sınavı Ağustos ayının sonunda Budapeşte’de yapılacaktır.
İngilizce seviyeleri yeterli olmayan öğrenciler. Üniversite’nin anlaşmalı olduğu hazırlık kolejlerine veya kontenjanlarına bağlı olarak kendi bünyesinde kurmuş olduğu hazırlık programlarına yönlendirirler. Hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Dünya’nın en saygın spor akademilerinden biri olan Budapeşte Semmelweis Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Fakültesinde eğitimlerine devam edebilirler.

Başvuru Yap

Sağlık Bilimleri Okulu

Fizyoterapi

Macaristan termal tesisleriyle ve doğal şifalı su kaynaklarıyla meşhur Avrupa ülkelerinden biridir.
Bireylerin fiziksel fonksiyonlarını inceleyen bilim dalı ve bu fonksiyonlar üzerinde terapi uygulayan bilim dalı 8 dönem yani 4 yıllık bir eğitim programından oluşur.Eğitim tıp fakültelerinde verilen temel eğitim programları ile benzerlik gösterir.
Programa katılmak isteyen adayların Biyoloji, Kimya ve İngilizce konularında yazılı ve sözlü sınavı geçmeleri gerekmektedir.Sınavda başarılı olamayan öğrenciler üniversitenin anlaşmalı olduğu tıp hazırlık kolejlerine veya kontenjanlarına bağlı olarak kendi bünyesinde kurmuş olduğu hazırlık programlarına yönlendirirler. Hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Dünya’nın en saygın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Budapeşte Semmelweis Üniversitesi Fizyoterapi Fakültesinde eğitimlerine devam edebilirler.

Optimetris

Macaristanda gözlük satan tüm gözlükçülerden daha nitelikli göz uzmanlarıdır.Bu programa giriş için gözlükçülük sertifikasına sahip olmak gerekir.Optimetrisler-modern ve geleneksel teçhizatların yardımı ile-göz fizyolojisi hakkında bilgiye sahip olmalarından dolayı gözde kırılma hatalarının teşhisini yapabilirler.Test sonuçlarının değerlendirilmesi üzerine durumu düzeltmek için gerekli olan cihazları seçebilir,hazırlayabilir ve bu cihazları hastalar üzerinde uygulayabilirler.Eğitim süresi 6 sömestr yani 3 yıldır.

Hemşirelik

Hemşireler, sağlık sektörünün her alanında hemşirelik sürecini kişisel olarak organize edebilen,yönetebilen ve idare edebilen profesyonellerdir.Üniversite diploma derecesi sahibi hemşireler;kendilerine verilen tüm tıbbı,cerrahi,Doğum/jinekoloji,Psikiyatr ile ilgili yoğun bakıcılık ve diğer görevlerini sağlık sektörünün her alanında organize edebilir,yönetebilir ve idare edebilirler.Eğitim süresi 8 sömestr yani 4 yıldır.

Başvuru Yap