Vytautas Magnus Universitesi

Vytautas Magnus Universitesi 2019-06-03T11:47:07+00:00

Fakülteler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doğa Bilimleri Fakültesi

Fen Bilimleri Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Sosyal Bilimler Fakültesi

Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Diplomasi Fakültesi

Müzik Akademisi

Katolik İlahiyat Fakültesi

Başvuru Yap

Hazırlık ve Yurt

Yurt mevcuttur ve ayrıca öğrenciler Kaunas ve Vilnius gibi partner üniversitelerin yurtlarında da kalabilirler.

Başvuru Yap